เกี่ยวกับเรา
คณะกรรมการตรวจสอบ

(Update as of July 2020)

ชื่อ-นามสกุล
 

ตำแหน่ง
ในเอเชีย เวลท์

 
ตำแหน่งงาน
ในปัจจุบัน

 
1.   คุณสุรเธียร จักรธรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2.   ดร. รณชิต มหัทนะพฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบริหาร
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)