ติดต่อเรา
ติดต่อบริษัท

 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ (อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์)

 

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ (รถไฟฟ้า BTS ชิดลม ทางออก 4) ชั้น 5 ห้อง 501, ชั้น 14 ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

                                                

โทรศัพท์ :  0-2680-5000 และ 0-2034-4700

โทรสาร   :  0-2680-5111

 

เว็บไซด์  :  www.asiawealth.co.th  และ  www.aws.co.th

Facebook Fanpage :  www.facebook.com/iClickAWS

 

ฝ่าย Internet Support (iClick)   

   

โทรศัพท์ :  0-2680-5033-4 (ตามวันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น.)

 

อีเมล์ : cs@asiawealth.co.th

 

 

กรุณาคลิกที่ชื่อสาขา เพื่อดูแผนที่

 

สาขาศรีนครินทร์

 

เลขที่ 59/5 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส สวนหลวง ชั้น 4 ห้องเลขที่ B407-2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์  :  0-2014-2000

โทรสาร    :  0-2014-2001

 

สาขาอาคารรสา ทาวเวอร์

 

เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ (อาคาร 1) ชั้น 16 ห้อง 1604-1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์  :  0-2073-0949

โทรสาร    :  0-2073-0948

 

สาขาระยอง

 

เลขที่ 356/18 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์  :  033-682-475

โทรสาร    :  038-807-200

 

สาขาชลบุรี

 

เลขที่ 139/102 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์  :  038-459-440

โทรสาร    :  038-459-443

 

สาขาเชียงใหม่

 

เลขที่ 161/9 โครงการ Green Plus Mall III ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์  :  052-070-738

โทรสาร    :  052-070-739

 

สาขาศรีราชา

 

เลขที่ 135/99 อาคารตึกคอม ศรีราชา (ห้อง G15) ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทรศัพท์  :  038-772-777

โทรสาร    :  038-772-781

 

สาขากาญจนบุรี

 

เลขที่ 277/2 ชั้น 2 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000

โทรศัพท์  :  034-912322

โทรสาร    :  034-912342

 

สาขาสิงห์บุรี

 

เลขที่  891/21 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์  :  036-694120          

โทรสาร    :  036-694121

 

สาขานครปฐม

 

เลขที่ 171/9 ถนนเทศา ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ทรศัพท์  :  034-156208         

โทรสาร    :  034-156200

 

 

 

กรณีลูกค้ามีข้อร้องเรียน   :   

 

 

 กรุณาติดต่อ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)

 โทรศัพท์  :  02-680-5078-79

 อีเมล์       :  AuditAndCompliance@asiawealth.co.th