บทวิเคราะห์
Derivatives
วันที่ / เวลา ประเภท รายละเอียด รูปแบบเอกสาร
19 เม.ย. 2561
Derivatives
Derivatives .................กลยุทธ์หลักคือการเปิดสถานะ Short.....
18 เม.ย. 2561
Derivatives
Derivatives ............เปิดตลาดต่ำกว่า 1,157.8 จุด คือการเปิดสถานะ Short.....
17 เม.ย. 2561
Derivatives
Derivatives .................กลยุทธ์หลักยังหาจังหวะในการเปิดสถานะ Short.....
12 เม.ย. 2561
Derivatives
Derivatives ............ยังผันผวนจากการเปิดทั้ง Rising & Falling Gap.....
11 เม.ย. 2561
Derivatives
Derivatives .................กลยุทธ์การเปิดสถานะย่อยดูที่การเปิดตลาด.....
10 เม.ย. 2561
Derivatives
Derivatives ............กลยุทธ์การเปิดสถานะหลักคือการเปิดสถานะ Short.....
09 เม.ย. 2561
Derivatives
Derivatives ...............เปิดตลาดต่ำกว่า 1,139.0 จุด เปิดสถานะ Short.....
05 เม.ย. 2561
Derivatives
Derivatives ..........Rising Gap ในกรอบ 1,097-1,193 จุดน่าจะได้รับการปิดก่อน.....
04 เม.ย. 2561
Derivatives
Derivatives ............เกิดความอ่อนแอทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง.....
03 เม.ย. 2561
Derivatives
Derivatives ..........การเปิดสถานะยังดูที่ราคาเปิดเป็นสำคัญ.....