ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม / สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “มาเรียนรู้ธุรกิจฟิลม์ ก่อนขาขึ้นรอบใหม่จะมา”

โดย คุณทศพล  จินันท์เดช     รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ ดร.วรวิศว์ วีรคเชนทร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (AJ) 

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ห้องประชุมชั้น 7 บล.เอเชีย เวลท์ (สำนักงานใหญ่)  คลิกที่นี่