มุมนักลงทุน
ถาม / ตอบ

กรุณาคลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

  การเปิดบัญชีซื้อขายกับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์

  ระบบซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ มีอะไรบ้าง ?

  โปรแกรมสนับสนุนการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ มีให้บริการฟรีสำหรับลูกค้า มีอะไรบ้าง ?

  จุดเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

  เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรต่อ เพื่อจะสามารถเข้าใช้งาน Asia Wealth Securities Online (iClick) ได้

  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเองผ่าน Asia Wealth Securities Online (iClick) สามารถแก้ไขข้อมูลใดได้บ้าง ?

  เข้าสู่ระบบ Asia Wealth Securities ไม่ได้ เพราะอะไร ?

  ใน แต่ละอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค / iPhone / iPad / Android Phone / Android Tablet) สามารถใช้งานระบบซื้อขาย และ โปรแกรมสนับสนุนใดได้บ้าง ?

  การฝาก - ถอนหลักประกันก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถดำเนินการได้อย่างไร ?

  ช่วง เวลาของการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงก่อนเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป (การส่งคำสั่งซื้อขาย Overnight) ของแต่ละระบบซื้อขายเป็นอย่างไร ?

  การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Odd Lot (เศษหุ้น) สามารถดำเนินการได้อย่างไร ?

  การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบ NVDR สามารถดำเนินการได้อย่างไร ?

 

 

 


 

 

 

 Q : การเปิดบัญชีซื้อขายกับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์

      A : นักลงทุนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนติดต่อกลับได้ที่นี่  คลิก  หรือ ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ และ 11 สาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดสำนักงานใหญ่และสาขาได้ที่นี่  คลิก

 

 

 Q : ระบบซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ มีอะไรบ้าง?

      A : ระบบซื้อขายที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด มีให้บริการมีทั้งหมด 3 ระบบซื้อขาย ดังนี้ 

 

ระบบซื้อขาย การส่งคำสั่งซื้อขาย ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย
หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค Smart Phone
Windows Mac iPhone/iPad Android Phone/Tablet
iTrade yes yes yes - - -
eFin Trade+ yes - yes - yes yes
Streaming yes yes yes yes yes yes

 

 

 Q : โปรแกรมสนับสนุนการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ มีให้บริการฟรีสำหรับลูกค้า มีอะไรบ้าง ?

      A : โปรแกรมสนับสนุนการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด มีให้บริการมีทั้งหมด 3 โปรแกรม ดังนี้ 

 

โปรแกรมสนับสนุนการลงทุน ข้อมูลที่สามารถดูได้ ช่องทางการใช้งาน
หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค Smart Phone
Windows Mac iPhone/iPad Android Phone/Tablet
SETSMART yes - yes yes yes yes
eFinancethai eFin Stock Pick Up yes yes yes - - -
eFin Mobile yes yes - - yes yes
Aspen Aspen for Browser yes yes yes yes - -
Aspen Mobile yes yes - - yes yes

 

 

 Q : จุดเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 

      A : Single Sign on ล็อกอินเพียง Username และ Password เดียว สามารถเข้าใช้งานระบบซื้อขายและโปรแกรมต่างๆ ได้ดังนี้ 

 • เข้าใช้งานระบบซื้อขาย eFin Trade+ ผ่าน Application บน iPhone/iPad และ Android Phone/Tablet 
 • เข้าใช้งานระบบซื้อขาย Streaming ผ่าน Application บน iPhone/iPad และ Android Phone/Tablet 
 • เข้าใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการลงุทน eFin Mobile ผ่าน Application บน iPhone/iPad และ Android Phone/Tablet 
 • เข้าใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการลงุทน Aspen Mobile ผ่าน Application บน iPhone/iPad และ Android Phone/Tablet 

 

หรือ ​ล็อกอินผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัท www.asiawealth.co.th หรือ www.aws.co.th ก็จะสามารถเข้าใช้งานระบบซื้อขาย โปรแกรมสนับสนุนการลงทุน และเข้าถึงข้อมูลของท่านได้มากยิ่งขึ้น

 

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

 

 Q : เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรต่อ เพื่อจะสามารถเข้าใช้งาน Asia Wealth Securities Online (iClick) ได้

      A : เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ในวันทำการถัดไป จะมีอีเมล์ "แจ้งรหัสลงทะเบียน" เพื่อให้ลูกค้านำไปตั้งรหัสผ่าน (Password) และ รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย (Pincode) ด้วยตนเอง บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยท่านสามารถอ่านคำแนะนำการลงทะเทียนเพื่อเข้าใช้งานได้ที่นี่  คลิก หรือ ดูภาพ AWS Infographic แนะนำรหัสลงทะเบียน และการลงทะเบียนอย่างง่าย

 

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

  

 

 

 Q : การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเองผ่าน Asia Wealth Securities Online (iClick) สามารถแก้ไขข้อมูลใดได้บ้าง ?

      A : ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และ ตั้งค่าการรับเอกสารต่างๆ ผ่าน Asia Wealth Securities Online (iClick) ​ด้วยการล็อกอินผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัท www.asiawealth.co.th หรือ www.aws.co.th โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ มีดังนี้

 • รหัสผ่าน (Password) 
 • รหัสส่งคำสั่งซื้อขาย (Pincode) สำหรับระบบซื้อขาย eFin Trade+ และ Streaming
 • อีเมล์ (หากท่านยังไม่เคยมีอีเมล์ในระบบ สามารถเพิ่มอีเมล์ได้เช่นกัน)

​ท่านสามารถอ่านคำแนะนำการตั้งค่าได้ที่นี่  คลิก

 

นอกจาก นี้ ท่านยังสามารถตั้งค่าการรับเอกสารยืนยันการซื้อขาย และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรหัสการเปิดเอกสารดังกล่าว ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู E-Service ได้อีกด้วย โดยสามารถอ่านคำแนะนำการใช้งานได้ที่  คลิก

 

 

 

 Q : เข้าสู่ระบบ Asia Wealth Securities ไม่ได้ เพราะอะไร ?

      A : ปัญหาของการเข้าสู่ระบบไม่ได้ มีอยู่ 4 สาเหตุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

 

 

 Q : ในแต่ละอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค / iPhone / iPad / Android Phone / Android Tablet) สามารถใช้งานระบบซื้อขาย และ โปรแกรมสนับสนุนใดได้บ้าง ?

      A : ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด สามารถใช้งานระบบซื้อขาย และ โปรแกรมสนับสนุนการลงทุนได้อย่างครบถ้วน โดยท่านสามารถเลือกดูรายละเอียดการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ได้จาก AWS Infographic ด้านล่าง โดยคลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

        

 

 

 

  Q : การฝาก - ถอนหลักประกันก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถดำเนินการได้อย่างไร ?

       A : ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด สามารถแจ้งฝาก - ถอนหลักประกัน ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. แจ้งความประสงค์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน พร้อมลงนามในแบบฟอร์ม >> (แบบฟอร์มแจ้งการตัดบัญชีเงินฝากระบบอัตโนมัติเพื่อการวางหลักประกัน)  หรือ  (แบบฟอร์มใบขอถอนเงินหลักประกัน)
 2. แจ้งความประสงค์ผ่านส่วนงานชำระราคาซื้อขาย ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ (โทร. 0-2680-5000 กด 3) พร้อมลงนามในแบบฟอร์ม >> (แบบฟอร์มแจ้งการตัดบัญชีเงินฝากระบบอัตโนมัติเพื่อการวางหลักประกัน) หรือ (แบบฟอร์มใบขอถอนเงินหลักประกัน)
 3. แจ้งฝาก - ถอน หลักประกันผ่านระบบ Asia Wealth Securities Online (iClick) คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่ระบบ

 

 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านคู่มือการฝากหลักประกันผ่าน E-Form 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านคู่มือการถอนหลักประกันผ่าน E-Form

 

ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด สามารถดำเนินโอนหลักทรัพย์ผ่าน E-Form ได้เช่นกัน คลิกที่นี่ เพื่ออ่านคู่มือการโอนหลักทรัพย์ผ่าน E-Form

 

 

 

 Q : ช่วงเวลาของการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงก่อนเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป (การส่งคำสั่งซื้อขาย Overnight) ของแต่ละระบบซื้อขายเป็นอย่างไร ?

      A : ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงก่อนเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป (การส่งคำสั่งซื้อขาย Overnight) ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ช่วงเวลา / ช่องทางการส่งคำสั่งและระบบซื้อขาย ผู้แนะนำการลงทุน iTrade (iFIS) eFin Trade+ Streaming
หลังตลาดปิด - 00:00 น.  yes yes - -
ตั้งแต่เวลา 16:41 น. - 06:00 น. (วันทำการถัดไป)  yes yes yes -
ตั้งแต่เวลา 17:05 น. - 06:00 น. (วันทำการถัดไป)  yes yes yes yes

 

หมายเหตุ : สำหรับเวลาเริ่มต้นที่จะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้อีกครั้งในช่วงเช้า คือ เวลาประมาณ 07:20 น. ทั้งนี้ ช่วงเวลาการส่งคำสั่งซื้อขายอาจมีเปลี่ยนแปลงจากการปิดระบบ หรือ ปรับปรุงระบบ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

 

 

 

 Q : การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Odd Lot (เศษหุ้น) สามารถดำเนินการได้อย่างไร ?

      A : ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ สามารถส่งคำสั่งหลักทรัพย์แบบ Odd Lot (เศษหุ้น) ได้ ซึ่งการส่งคำสั่ง Odd Lot คือ การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ "มากกว่า" หรือ "น้อยกว่า" Board Lot เช่น 80 หุ้น หรือ 110 หุ้น เนื่องจาก 1 Board Lot = 100 หุ้น

 

โดยแต่ละระบบซื้อขายจะมีรายละเอียดการดูราคาและส่งคำสั่ง ดังนี้

 • ระบบซื้อขาย eFin Trade+ และ Streaming บนคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

 • ระบบ ซื้อขาย eFin Trade+ บน Smart Phone : ดูข้อมูลราคา  Odd Lot โดยคลิกที่เมนู Summary > เลือก Odd-Lot เมื่อต้องการส่งคำสั่งซื้อขายจึงกลับมาเลือกเมนู Buy/Sell 

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

    

 

 • ระบบซื้อขาย Streaming บน Smart Phone 

 

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

      

 

 

 

 Q : การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบ NVDR สามารถดำเนินการได้อย่างไร ?

      A : ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ สามารถส่งคำสั่งหลักทรัพย์แบบ NVDR ได้ โดยแต่ละระบบซื้อขายจะมีรายละเอียดการตั้งค่า ดังนี้

 • ระบบซื้อขาย eFin Trade+ บนคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค : คลิกที่ช่อง NVDR เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นแบบ NVDR

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

 • ระบบซื้อขาย eFin Trade+ บน Smart Phone : คลิกที่ช่อง NVDR เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นแบบ NVDR 

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

 • ระบบซื้อขาย Streaming บนคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค : คลิกที่ช่อง NVDR เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นแบบ NVDR 

 

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

 • ระบบซื้อขาย Streaming บน Smart Phone : เลือกเมนู More > Setting > NVDR เป็น on > Confirm

 

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่