มุมนักลงทุน
ค่าธรรมเนียมซื้อขายตราสารอนุพันธ์

 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
 

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีวิธีการคำนวณเป็นอัตราเดียวตั้งแต่สัญญาแรกถึงสัญญาสุดท้าย ตามจำนวนสัญญาต่อวัน โดยค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได้ตามรายละเอียดด้านล่าง ไม่สามารถนำจำนวนการซื้อขายของการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด และ การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมารวมกันได้ 
 
หมายเหตุ
* อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
* อัตราค่าธรรมเนียมตามด้านล่างยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* อัตราดังกล่าว เป็นอัตราที่ได้รวมค่าธรรมเนียมนายหน้า (Commission), ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Tradeing Fee), ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบ (Clearing Fee), ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ (Regulatory Fee) และค่าใช้จ่ายจากการใช้ข้อมูลราคาสินค้าอ้างอิง (Data Licensing Fee_Gold Futures)
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับลูกค้าทั่วไป

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
(บาท ต่อ สัญญา)

จำนวนสัญญาต่อวัน
 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)

SET50 Index Futures

SET50 Index Futures

87.10

1-25

79.10

67.10

26-100

61.10

47.10

101-500

43.10

37.10

ตั้งแต่ 501 สัญญาขึ้นไป

34.10

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
(บาท ต่อ สัญญา)

จำนวนสัญญาต่อวัน

อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)

50 Baht Gold Futures

50 Baht Gold Futures

490.10

1-5

445.10

390.10

6-20

355.10

290.10

21-50

265.10

240.10

ตั้งแต่ 51 สัญญาขึ้นไป

220.10

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
(บาท ต่อ สัญญา)

จำนวนสัญญาต่อวัน

อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)

10 Baht Gold Futures

10 Baht Gold Futures

98.10

1-25

89.10

78.10

26-100

71.10

58.10

101-250

53.10

48.10

ตั้งแต่ 251 สัญญาขึ้นไป

44.10

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
(บาท ต่อ สัญญา)

จำนวนสัญญาต่อวัน

อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)

SET50 Index Options

SET50 Index Options

85.10

1-25

77.10

65.10

26-100

59.10

45.10

101-500

41.10

35.10

ตั้งแต่ 501 สัญญาขึ้นไป

32.10

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด(บาท ต่อ สัญญา)

จำนวนสัญญาต่อวัน

อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)

BANK Index Futures

BANK Index Futures

200.10

1-10

182.10

160.10

11-40

146.10

120.10

41-200

110.10

100.10

ตั้งแต่ 201 สัญญาขึ้นไป

92.10

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด(บาท ต่อ สัญญา)

จำนวนสัญญาต่อวัน

อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)

Energy / COMM Index Futures

Energy / COMM Index Futures

100.10

1-25

91.10

80.10

26-100

73.10

60.10

101-500

55.10

50.10

ตั้งแต่ 501 สัญญาขึ้นไป

46.10

 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด(บาท ต่อ สัญญา)

จำนวนสัญญาต่อวัน

อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)

ICT / FOOD Index Futures

ICT / FOOD Index Futures

50.10

1-50

45.60

40.10

51-200

36.60

30.10

201-1000

27.60

25.10

ตั้งแต่ 1001 สัญญาขึ้นไป

23.10

 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด(บาท ต่อ สัญญา)

จำนวนสัญญาต่อวัน

อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)

RSS3 Futures*

RSS3 Futures*

270

1-25

245

245

26-100

222.5

220

101-150

200

195

ตั้งแต่ 251 สัญญาขึ้นไป

177.5

  * เป็นอัตราค่าธรรมเนียมนับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ถึง 30 ธันวาคม 2560 เท่านั้น


 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด(บาท ต่อ สัญญา)

Interest Rate Futures

อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)

60.10

TGB5

55.10

120.10

BB3

110.10


 

อัตราค่าธรรมเนียมผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
(บาท ต่อ สัญญา)

Single Stock Futures (SSF)

อัตราค่าธรรมเนียมผ่าน Internet
(บาท ต่อ สัญญา)

0.1% ของมูลค่าสัญญา + 0.51 บาท

SSF ของหุ้นที่มีราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100  บาทต่อหุ้น

0.09% ของมูลค่าสัญญา + 0.51 บาท

0.1% ของมูลค่าสัญญา + 5.10 บาท

SSF ของหุ้นที่มีราคามากกว่า 100 บาทต่อหุ้น**

0.09% ของมูลค่าสัญญา + 5.10 บาท


** ได้แก่หุ้น  ADVANC, BBL, BH, EGCO, KBANK, KTC, PTT, SCB, SCC
 

ดาวน์โหลดอัตราค่าธรรมเนียม (Commission Rate) สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศล่าสุด